hukuma NAFDAC be diye cidaunz3 dowo ris3wa mowom̄a sod3a houmjin s3na.

NAFDAC
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hukuma dowo kurunnaa adaima kuru k3mbuwa waatan kuntenro k3ntama dowo sandiya NAFDAC lan not3na mad3be kauria satuluna k3la sandiye nad3 fuwun amm done awoa waata masod3a suro lard3be d3ro gon3m gauma d3a houmzayin be k3lan, adaima kuru suron cidaunza mbeji sandi dowo lamar3 shima d3or ngawana k3l k3njoma sod3n kuntenro sandiye foduwada ro wallonowa sha laatar ayaunz3be ro houmzayin sa sandiye bayanna sad3na.

Adai kuru sandiye ad3a suro kauri laa dowo hawar3ma nasha hukuma diye kwa Mr Olusayo Akintola diye suro b3rni kura lard3be Abuja lad3n sutuluna lan bayangat3.

Haka zaa kuru k3shaana fal3 Adeyeye diye tawad3a cina k3la shi hukuma NAFDAC be d3be nad3 fuwun as3lan alaika maro lamar3 shima ad3a nab3sa sorinba s3na.

Adeyeye diye walt3 bayanna s3d3na k3la suro cidaunza be lan amm done houm lard3be namt3ma sod3ro ngawana k3l sad3 awo ad3 k3ndo d3 zaumaro sand3nyi sana, kuru sau ad3bero sandiye  tawad3a sad3na k3la ndu dowo lamar3 shima lad3n mus3ko nz3 mbeji ma chuwondo ro wallonowa sha houmzayin s3na.

Daren dajiro shi k3shaana Adeyeye diye cidau kareya au k3mbuwa waata mad3a kulas3t3ma sod3ro shawaria ceno k3la sandiye mar3taa sambisoro futu sand3na ro cidaanza sod3a k3ndoza nankaro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply