Hukuma NAFDAC be diye awoa nd3lam be alama minti so awoa gade gaf3s3na sod3be k3lan kulashi badijin s3na.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hukuma kurunnaaa kuru adaima k3mbuwa waata ma au binyi bannat3na sod3a k3ntama dowo sandiya NAFDAC lan not3na ma diye kauria sutuluna k3la sandiye tusshin baro suro lard3be lad3n k3la awoa nd3lm be alama minti so gade gafs3na sodowo bannat3na ma kuru adaima woktu dowo sandilan faidat3be d3a koz3na sod3ye k3lan kulashia badizayin s3na.

Kazadala au directa hukuma diye Dr Jimoh Abubakar diye amm hawar3 baratuwu sod3ro gul3jin lad3n wono, awoa done bannat3na ma kuru adaima kusku k3rmayero shilan faidatin diye alama Carton 4,907 suwond3na sana.

Shiye wono, cidau k3la zawal3 be au binyi nasha b3la langai be lad3n dat3ma dowo sandiya Custom lan not3na mad3be awoa bannat3na ma’ad3a hukuma NAFDAC be d3ro yim ye kau 5 k3ntau February be Lad3n sad3na s3na.

Adaima kuru sandi minti so awoa gade sha samungan kuntenro dowo satana diye kung3na alama million 23.7 yeyi sat3na sana adaima kuru  kazadala cidau Custom be Hussein Ejibunu shima hukuma NAFDAC be d3ro karea sandima d3a haz3 sa sandiye bayanna sad3na.

Adai kuru mato shima diye ya nasha Abaji be zawal Lokoja be d3a kuru adaima b3rni kura lard3be Abuja be d3an chata s3na.

Abubakar diye walt3 bayanna s3d3na k3la sandiye kulashi soa sad3 amm dowo ayau shima ad3a k3ndoma sod3a sata kuru adaima futu sand3na ro sandiya houmzayin s3 shiye tawad3a cina.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply