Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Hukuma fella n3m kam gar3t3be dowo sha twitter lan not3na mad3be zaumaro karuwu kuttanz3a flez3na kla kura lard3be diye nad3 fuwun sandiya cidaro daf3s3na diye s3k3.

download (1)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huuma company twitter ye ada taidaza karunza ye waz3na cidanza gomnati lard3 nigeria ye dabs3na d3ro.

Amma sandiye kuru ada kokariza cidaanza d3-a walta kalaksa saudin jami lard3 nigeria ye samma dowone shi waraka twitter ye d3-a faidaten d3ro.

Shi huuma d3ye bayan sad3na k3la shawari dowone gomnati d3ye kamz3na d3 hoom dowone hakku amm so ye d3-a namz3na sha nasaram Breach of Citizens Fundamental Rights yin botin, sandiye kuru bot3-a sad3na wakara cintun fant3ye gabs3na d3ro k3la sandiye Virtual Private Network d3-a nashanzan mbeji ro tawatsa ro.

suro bayan laa dowone Newswire ye satuluna d3n,  sandiye ja-o cado k3la kauri dowone yim z3ma kajiri ro suluna d3ro. shi huuma twitter d3ye ada kauri dowone gomnati lard3 nigeria ye hurmazana d3 k3la sandiya cidaanza k3njot3 ro dabt3 d3 affima nan karo ng3nyi sai shi gomnati d3ye k3lanz3 jire fant3 ro dabt3 nan karo kauri d3-a catulo.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply