Gumnati lard3ye cidawu nangam cidaye k3n 12 k3la sidiyannad3 faton cida zaro amariya cina, marantaaa soye zaksa k3ntau January 18 naro.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dalilla kasuwa COVID-19 k3n indimiyero lard3adinayen, nguwu z3na duro, committee kasuwaa d3aalt3ye diye kattafa laa k3rt3ro s3k3 marantaa sowa zaks3na k3ntau  January 18, 2021.

Gumanti diyekuru cidawu namgam cidaye 12 s3ta k3la sidiyannaro amari sad3na faton nafsa cidaza, kuru adaid3 mau ad3n badijin..

Ada d3a b3la Abuja lan worma z3yin lan, tamshi gumnati lard3ye  Boss Mustapha, bayan z3na cidawu namgam cidaye 12 s3ta k3la sidiyannaro amari sad3na faton nafsa cidaza.

Mustapha wono naa samnoye alama biske fart3ye so, k3leye so, samma daft3na, zakt3na..

Kuru naa samnoye, k3ra gult33ye so, not3 nz3rraye so, nyiyaye so samma wande kam 50 wa koz3yi.covid

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply