Gomna k3re Borno ye Gomna Babagana Zulum ye yim talau-a ro cidau nur konnuye nasha company transmission ye lard3 diye-a njim cidaye k3re bauchi ye d3-a son naz3na k3la nur konnuye yerwaye d3-a yasa yen

zulum (8)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gomna k3re Borno ye Gomna Babagana Zulum ye yim talau-a ro cidau nur konnuye nasha company transmission ye lard3 diye-a njim cidaye k3re bauchi ye d3-a son naz3na k3la nur konnuye yerwaye d3-a yasa yen leyeno.
Manager kura company d3 ye Engr Ganiyu Aliyu ye Gomna d3ro kaurijin d3n wono shi cida ad3 sana 75-a koz3na tamot3ro daji kuru awo gabs3na d3ye kar3ng3 ad3maro tamozen.
Taktin ro wallona ma shi tawa nur konnu d3ye yerwa k3re damaturuwa k3lz3na d3 suro k3ntau januray ye kaunz3 26 ye d3n nz3rtaliu-a so ye bannaa da,sau ad3yen nur konnuye yerwa d3n baro wallono.
Suro kaurinz3 yen gomna Zulum ye kasad3 cidau d3ye-a zazaks3na shiye kuru sandiro longorot3na kasad3nza d3ro kasad3 gade sasara cida d3-a mashiwal affiyema baro tamoza daji kuru kareya bannat3na d3-a kuru saasa caye d3yero kalaksa.
Gomna d3ye compny d3ro tawad3-a cina k3la shiye sandiro cidau nzurhuye nad3n g3najin awa 24 ro sandiye yitkau nan karo woktu cidaa ad3yen.
Shiye kuru amari-a cina cidaram lamarra fatowaye kuru ma k3la sandi cidau d3ro ngawana k3l-a sandiro sad3 nur konnuye d3-a kalakn3m yerwa ro kudo nan karo.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply