Gəmna Zulumma Cidawu DPR Yea, NNPC Yea Gade Gapsənanza Soa Samno Laa Sadəna

photo by Babagana Bukar Wakil Ngala

photo by Babagana Bukar Wakil Ngala

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmna Kəre Borno Ye Prof. Babagana Umara Zulum Dəye Samno Laa Kate Sha Cidawu Kəndawu Petərre Kura-Kuraa Ro Dawarzəna Mashiwal Kəndawuye Jami Kəreyea Kaziyizəna Dəa Tamotərammo Kudo Nankaro.

Gəmna Zulum Dəye Gəmnari Kəre Borno Yedən Cidawu DPR Yea, IPMAN Yea, NNPC Yea Kuru NARTO Yedəa Samno Dəro Dozə Isana, Kuru Samno Adən Mashiwalla Jami Soa Kaziyizəna Dəro Katab Laa Gozayin.

Gəmna Dəye Kasadə Cidaram DPR Yedəa Zazaksəna, Adaima Shiye Katabba Kəre Dəye Gozə Fatoa Kəndawu 4 Gəmnati Dəye Kokcin Kasuwu Katen Baaro Kəndawu Petərre Dəa Futu Kəskean Saladin.
Adaima Fatoa Kəndawu Ye Yaskə Gəmnatiye Kərmaro Mbeji Dəye Walta Hapsayin Ye Cida Badizanne Kuru Shiye Tawadəa Cina Kəla Kərmainzə Dəye Awoa Sandəna Samma Soa Sədin Kəji Fantə Jami Kəreye Nankaro Sə Tawadəa Cina.

Son Yaye Gəmna Dəye Karu Kuttanzəa Fette Farakro Bayanzəna Kəla Futu Kasuwu Laa Soye Jami Soa Aziyazan Dəyen. Kuru Shiye Gəmnati Kəre Borno Yedə Kasatsə Wada Duksur Lardə Ye Saa 1978 Yedəa Namjinba Səna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply