Dawudi Kasuwa Kulashi NCDC Lardə Najeriya Yedəye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Ye Sətana Sodə Bana Affiema Baaro Ngaada Sa Bayanzana

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Darekta Kura Dawudi Kasuwa Kulashiye Lardə Najeriya Ye NCDC Yedəye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedəye Sətana Sodə Bana Affiyema Sandiro Nasha Liyita Yedən Sadəna Baro Ngaada Sa Bayanzana.
Bayan Adəa Shiye Na Samno Hawar Matuwu Soye Komiti Kura Lardəye Kasuwa Dəa Kəriwutə Ye Yim Larawaa Ro Dawarzana Ladən, Sa Shiye Koro Kəla Ayayin Gəmna Kəre Oyo Ye Seyi Makinde Də Suro Kawu Mawu Falle Dən Ngawono Yedəa Zaabcin Ladən Bayangoni.
Shiye Gultənzən, Awo Kam Dowo Kasuwa Kuli-Kulimi COVID-19 Yedəye Zamzəna Dəye Məradəzəna Də Shima Kəlanzəro Ngəlaro Cistəwu.
Adaima Shiye Sana 90 Suro Am Dowo Kasuwa Dəye Lardə Najeriya Yedən Zamzəna Sodəye Ngatənza Də Bana Nasha Kurunye Affiyema Ba Sənaye Ngawon Shiye Təmanzən Kurun Kasuwa Dəye Dəa Suro Loktu Ganayen Fandoye Mbeji Səna.
Adaima Shiye Am Kuraa Siyasa Yeso Dəro Longorotəna Kəla Sandiye Wande Bayanna Kəla Kasuwa COVID-19 Yedəa Kəlanza Lan Satulunyi Lamar Dəa Gonyia Soro Kolzaa Səna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply