Daudi lamarra kwasa COVID19 be kuruma diye kauruwu kuttanzǝa fǝlezǝna kla kǝrea laa sodǝn futu sandǝna ro sandiya leza ngalza sorin baye kǝlan.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Daudi lamarra kwasa kuri-kuri miye NCDC diye karuwu kuttanzǝa fǝlezǝna kǝla suro kǝrea laa be so ladǝn jami sodǝbe leza sandiya ngalzayin ba ye kǝlan affima gade nankaro gǝnyi illaa sau sandiye tajirǝwa kwasa diye ya notǝ baa dǝ sǝkǝ sa sandiye bayanna sadǝna.

Directa kura daudi diye Dr Chikwe Ihekweazu shima adǝa bayanzǝ bǝrni kura lardǝbe Abuja ladǝn.

Ihekweazu diye kǝrea dowo sandiye futu sandǝna ro leza sandiya ngalayin ba dǝa bayanzǝna adaima kuru suron kǝrea alama Cross Rivers, Jigawa, Kogi, Osun, Ebonyi,Adamawa, Zamfara dǝan kuntenro wono, kuru shiye bayanna sǝdǝna kǝla sandiye kwalza sandiya ngalza kuru kwasa dǝa sandilan mbeji la baro tawatǝ nankaro wono.

Adai kuru shi directa diye waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla kusku kǝrmayero kǝrea Alama bǝrni kura lardǝbe dǝa kuru Kaduna dǝ shima kla wo sǝna dalil nzǝdǝ nashaa sandima ladǝn kwasa dǝ naa kozǝna ro fǝlamzǝna diye sǝkǝ wada.

Haka zaa kuru saa bǝrin ro dawari gau be diyen siye sǝkǝ, shi Directa diye waltǝ chai baro houm ma dowo daudi diye warmazǝna dǝa sandiye kǝnga masoro walza sǝ shiye bayanna sǝdǝna.NCDC 1

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Related stories

Leave a Reply