Comiti nduli maranta ro got3ma diye nduli alama kam 1,845 yeyi nasha monguno be lad3n maranta ro zuz3ana.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gananz3 yayi nduli alama kam 1,845 yeyi maranta Primary be d3a, junior be d3a kuru sekandare be d3an kuntenro got3na nasha b3la Monguno be lad3n suro cida dowo comiti Gomna be Babagana Umara Zulum be k3rt3 ro s3k3na sandiye k3ndozayin diyen.

Shi Gomna diye kasad3nz3a s3k3na sau lamarra maranta be d3ro duno yira nankaro taganas maro nasha Yala Borno be lad3n, adaima kuru shiye comiti k3rt3 ro s3k3na sau sandiye d3riza k3la yaso awaso be d3a ita fazaa sau ndulinza sod3a maranta sod3ro zuz3a be k3lan.

Shi comiti diye buro salak3 lad3n nasha b3la Monguno be lad3n cida badiyeno kuru roko amm kuraa nasha diye ya samno sad3na nadowo chairman au kazadala comiti diye Prof. Isa Hussain Marte adaima kuru kazadala cidau be shi Gomna diye be sandi amm kuraa nasha diyero dalil dowo s3k3 nasha d3ro lezana d3a bayanjo.

Haka zaa kuru kau done cidanza d3a badizayin ro, sandi amm comiti diye ye marantaa primary be d3a gade gaf3s3na d3an kuntenro d3riza sor3na sau shuwalla laa so mbeji ro wallonowa sandiye not3 nankaro wono.

Adai kuru nasha Monguno Central Primary school be nadowo farask3ram nduli sod3a maranta ro yiko be au binyi sunza baf3ro yiko be d3a t3d3na lan, shi Prof Marte diye yaso awaso kuru nduli sod3n kuntenro kauriz3na adaima kuru shiye walt3 amm kuraa nasha diye dowo samno d3a hallar3za kuru awoa muradit3na ma sandiye k3ndozana diyero taidaz3 ask3ra nz3a f3lez3na.

Shi Prof. marte diye sandi yaso awaso d3ro tawad3a cina k3la Gomnati diye marantaa sandima d3a chai baro walt3 sashin be k3lan.

Allan kuru daji chairman huumana Moguno be Alhaji Kyari Ibrahim diye kasad3 Gomna be d3a zazak3kano sau bana dowo shiye s3din d3 nankaro, adaima kuru walt3 comiti diyero ask3rra nz3a f3lez3na k3la sandiye dawar3ta nasha Monguno be d3ro ningi her3be ma ad3a r3fs3na d3 nankaro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply