Cidawu Nzәrifoye Sodәye Liyitari Jamiya Yerwa Yedәa Zaksana Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Fando Ba Nankaro

UMTH LOGO
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Cidawu Nzәrifo Ye Dowo Gaworam Liyitari Jamiya Yerwa Yedәro Cistәma Sodәye Gaworam Dәa Zaksana Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Kәnjo Baro.
Kam Laa Kampani Crown Guard Yen Cidajin Sәna Dәye Bayajin Dәn, Kampaninza Dәro Liyitari Jamiya Yerwa Yedә Kontrak Co Dowo Kәntawu Yaskә Kozәna Dәn Sandiro Kәntawu Dajinza Sodәa Sadәnyi.
Kәntawu Indi Kozәna Ngawo Yedәn, Kazadala Cidawu Dәye Hassan Bukar Dәye Koro Hawarru Soye Dәa Za’abcin Ladәn, Shiye Tawadә Lamar Dәyea Cina Kuru Sandiye Kәla Lamar Dәyen Tarai Dazana Katab Laa Gozan Sә Bayanzәna.
Kuru Kazadala Liyitari Jamiya Yerwa Yedәye Sandiro Tawadәa Cina Gәmnati Kura Lardә Yedәye Sandiro Kәla Lamar Dәyen Katab Laa Gozәyin.
Fato Dandal Kura Radio Yedәye Bayanna Sәwandәna Ladәn, Cidawu Nzәrifoye Sodә Mashiwallo Gasawuna Sabab Kәntawu Dajinza Fando Badәyen.
Koro Soa Za’absan Ladәn Cidawu Dowo Sunza Soa Gәratә Mәradәzana Dәye Kasadә Kazadala Darea Yedәa Zazaksana Shiye Katabba Gozәna Ma Kampani Sodәa Kәlta Cidatәnza Dәyen.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply