Cidaram done amm sod3ro cida k3njo lard3be diye nduli au zairowa lard3be d3a allamt3 badiz3na.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaf3ka done ngawaru lard3be sod3ro cida k3njoma diye bayanna s3d3na k3la kusku k3rmayero amm alama 1,548 yeyi allamt3 badiz3na sau sandiro cidaa musko be nz3k3ro nankaro suro lard3be lad3n.

Tam danema directa karaf3ka diye Malam Abubakar Nunu-Fikpo shima ad3a bayanz3 woktu dowo samno sandiya allamyt3be d3a k3rt3 ro s3k3na lan yim z3ma d3ro nasha Birnin Kebbi be lad3n.

Shiye wono, sandi zairowa diye nasha huumana sandi 774 larrd3be lad3n sandiya saf3kada s3na, adaima kuru walt3 shiye bayanna s3d3na k3la suro huumana k3re Kebbi be lad3n kam nid-ndi sandiye goza s3 shiye kauria s3d3na.

Nuhu Fikpo shi done kazadala k3la lamarra karaf3ka diye kuruma kwa Alhaji Abdullahi Danjuma-Machika diye sha wakilz3na mad3be taidaz3 sandi nduli dowo allamzayin sod3a baraaz3na, adaima kuru sandiro bot3a s3d3na k3la sandiye cissaa awodowo sandiro sak3r3yin d3ro dalil nz3d3 taidaz3 sandiya banajin diye s3k3 s3 sandiro kauria s3d3na.

Ad3ma dam man kuru kwa kura dowo k3la lamarra alamt3be d3a kuruma Malam Mamman Abubakar diye sandi nduli d3ro shawaria cina k3la sandiye hangal3nza g3naza futu sand3na ro awo shima d3a sar3 dalil nz3d3 amm mbeji cida bamaso kuru fur3sa shima d3ro nd3lamt3ana amma kuru suwondanyi ma s3 sandiro bot3a s3d3na.

Haka zaa kuru shiye walt3 sandiro longorot3na k3la mar3taa houm ma wada d3a k3ngama soro wal3za s3na kuru adaima sandiye sambisoro nasha d3ro let3ma soro wal3za s3 sandiro kauria s3d3na.

Suro sandi zairowa diyen kwa fal3 Musa Garba dowo woktu shima lad3n sandiro aks3ra nz3a f3lez3na mad3be walt3 chai baro sandi kazadalaa d3ro wad3a goz3na k3la sandiye cissa awo yanyi lalea k3ndozayin be k3lan.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply