Buratai Ye Matowa Kəriwuye 8 Dəye Kaulunzaa Sayatsəna Mashiwal Sodəa Tamotərammo Kudo Nankaro

Buratai-middle-in-Borno
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kazadala Askərra Lardə Najeriya Lt.-Gen. Tukur Buratai Dəye Matoa Kəriwuye 8 Dəye Kaulunzaa Sayatasana Mashiwal Nzərtaliwu Boko Harambe Dowo Roa Ləman Allah Baraa Səkkəa Sərwattəna Madəa Tamotərammo Kudo Nankaro.
Shiye Kaulu Matoa Kəriwu Ye Adəa Bariki Maimalari Cantonment Bərni Yerwa Yedən Sayatcin Ladən, Kasadə Adəa Gotənza Də Affima Gadero Gənyi Illa Diwalla Nzundu Yedowo Askərra Dəye Sawandəna Sodəa Kambazaa Mashiwal Dəa Tamotərammo Kudo Sə Bayanzəna.
Buratai Kwa Sha Komanda Badar Dəye Maj-Gen. Olusegun Adeniyi Dəye Wakilzəna Dəye Guljin Dən, Kaulu Matoa Adəye Dəa Sayattə Də Affima Gadero Gənyi Illa Nasha Yala-Gədi Yedəro Naptə Nəlewaye Kambo Dəa Kudo Sə Bayanzəna.
Adaima Məradə Dowo Razawu Sədi Yedəa Kambatəye Mbeji Səna Ye Ngawon, Badar Askərra Yedəye Kəntawu August Saa 2019 Yedən Kulashi Sədinna Kara Katabbanza Gozan Sodəa Ngalwotə Nankaro Sə Bayanzəna.
Shiye Gultənzən, Awoa Kərmaro Faidatan Sodə Suro Lardə Yedəman Sawando Illa Gəlassa Arsasə Ye Tarjinba Dowo Kəre Kaduna Yedən Sawandəna Də Dawun Baro Səna.
Adaima Shiye Suro Bayanzə Yedən, Badar Askərra Operation Lafiya Dole Yedəye Diwalla Nzundu Ye Samma So Goza Mashiwalla Nzərtaliwu Boko Harambe Dəa Tamotərammo Saudin Səna.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply