Banama kazadaa majilis rashidiya be kwa Alh Idris Wase diye haramiya m3s3l3mma be d3ro bot3a s3d3na k3la mar3ta sandiye k3ntau baraa’a ad3lan Allah sor3 sau nabt3 n3lewai ya, k3la k3ll la kuru adaima fuwut3a suro lard3be lad3n fando nankaro.

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Banama kazadaa majilis rashidiya be kwa Alh Idris Wase diye haramiya m3s3l3mma be d3ro bot3a s3d3na k3la mar3ta sandiye k3ntau baraa’a ad3lan Allah sor3 sau nabt3 n3lewai ya, k3la k3ll la kuru adaima fuwut3a suro lard3be lad3n fando nankaro.

Suro watiya baraabe k3ntau Armalan be dowo shiye zuwaz3na lad3n shiye walt3 haramiya m3s3l3mma be sod3ro longorot3na k3la sandiye adin za d3a futu nz3k3ro kwa Baraa’a be ro sad3 be k3lan.

Haka zaa kuru shiye walt3 amm sod3ro bot3a s3d3na k3la sandiye wande amm dowo duno ganaa sod3a ngawon kol3zanyi be k3lan.

Allan kuru daji shiye jami sod3a baraa’ano sau k3ntau baraa’a ad3ro fande k3la kambaiyana gayenna be k3lan, kuru shiye walt3 kowo farakka ro bot3a s3d3na k3la jami sod3be lard3 d3ro Allah sor3 ben affima gade nankaro g3nyi illaa sau lamar3 nz3rwo baa  be alama kam yazo so, kam ndalt3 so, gade gaf3s3na sod3n kuntenro dareram ma kudo nankaro wono.

Daji kuru daren dajiro walt3 shiye jami sod3ro bot3a s3d3na k3la sandiye cidau nz3rwo be sod3ro ngawana k3l la sad3 ben nasha lamarra nz3rwo baa be d3ro dareram ma kudo be lad3n wono, adaima kuru sandiye bayanna faida ma chuwond3 ro wallonowa hukumaa sod3ro nagad3 ro jea z3and3 s3 shiye sandiro bot3nz3a s3d3na

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply