Default image

Mustapha Alkali Baba Kolo

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye k3shaana Dr Ngozi Okonjo-Iweala d3a baraaz3na sau sha directa kura lamarra kasuwube dina be d3ro galat3na diye s3k3.

Kura lard3be Muhammadu Buhari diye minister kura nasha lamarra kung3naa adaima kuru arzanyi lard3be kuruma dina k3shaana Dr Ngozi Okonjo-Iweala d3a baraaz3na k3la sha directa kura lamarra kasuwu be dina be d3ro kar3t3na diyen. adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na…

Banama kura lard3ye Yemi Osinbajo ye bayanz3na k3la gumnati lard3ye diye kunguna million duwu N30 aduz3wuna am million fal lo kunguna N5,000 k3ntauwu woson k3njoro laatar k3ntau 6.

Banama kura lard3ye Yemi Osinbajo ye bayanz3na k3la gumnati lard3ye diye kunguna million duwu N30 aduz3wuna am million fal lo kunguna N5,000 k3ntauwu woson k3njoro laatar k3ntau 6. Professor Osinbajo ye adai d3a bayangono na samno kunguna ad3a k3n joyen…