Ask3rra Operation lafiya Dole be d3a kuru adaima sandi Darea lard3be d3an kuntenro suwond3 nasha zawal Maiduguri bea Monguno bea lad3n nz3rtaliu kam 7 cen3na

FB_IMG_1614104394202
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ask3rra Operation lafiya Dole be d3a kuru adaima sandi Darea lard3be d3an kuntenro suwond3 nasha zawal Maiduguri bea Monguno bea lad3n nz3rtaliu kam 7 cen3na suro Convoy cidau comiti karea k3n3nga ngalaut3be samt3be d3n.

Shi Comiti diye suron comisiona lamarra shara bea kuru adaima lamarra garra nzasaa be kwa Kaka Shehu Lawan d3a, kuru adaima shi Mustapha Gubio d3a adai kuru Mai Mele Sugun d3an kuntenro mbeji sana, kuru adaima ngai diye wawono ngawo dowo sandiye nahsa Baga be lad3n karea k3n3nga ngalaut3be jami sod3ro sam3zana b3rni yerwa be d3ro wal3tayin lan wada.

Adai kuru woktu dowo lamar3 diye wat3nz3 d3a tawat3s3ana lan yim s3bd3a d3ro suro b3rni Yerwa be lad3n, shi shara kura Kaka Shehu Lawan diye kauria s3d3na k3la sandi nz3rtaliu diye nasha b3rni Yerwa be d3a Gajiram be d3an sandiro b3tr3m d3a t3mjaa wono nasha b3ladiya Jigalta be huumana Gujamala be lad3n, adai kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la shi Gomna Zulum diye wada cina k3la sandiye koza nasha Baga be lad3n k3mbu shima d3a hijirau sod3ro sam3za be k3lan sau shiye koz3 samno kura lard3 Niger be b3rin d3ro kashi yoye d3a len3m halar3t3 nankaro wono.

Haka zaa kuru tak3tin ro wallonowa shi mato Gomna k3re Borno be Babagana Umara Zulum be d3ro cinz3 ma baaro sandi nz3rtaliu sod3be nasha shima lad3n b3tr3m ma t3mz3ana.

Haka zaa kuru sandiye bayanna sad3na k3la shi Gomna diye kung3na alama million 325 yeyi-a karea k3mbu yea sandi hijirau alama kam duu 600 yeyiro cina nasha huumana Monguno be lad3n.

Adai kuru nasha shima lad3n Ask3rra kam yask3 zau fanzana, sonyyai kuru sandi cidau Gomnati be gaf3s3na d3 ndunzama zau so fanzanyi ro bayant3na.

Haka zaa kuru shiye walt3 bayanna s3d3na k3la nz3rtaliu Allha baraa s3k3 woktu shima lad3n suwond3 cen3na roko ngawana k3l sandi ask3rra samiye d3a kuru adaima sandi cidau nz3rwo be k3la nz3kobe d3a sa sandiye bayanna sad3na.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply