Askәrra Sodәye Nәrtaliwu Sodә Gәnyiro Wollonoa Jami Bәlaye Aiwu Baa Sodәa Loruzanba Sә Huwuma Nzәrifoye Dәye Bayangono

army-logo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bidiyo Laa Karәngә Ro Warak Nәm-Kambe Sodәn Suluwuna Am Kuraa Karapka Jili TIV Ye Kәre Taraba Yedәye Satuluwuna Kәla Askәrra Lardәye Dowo Kәre Taraba Yedәn Kamuza So Ferowanza Soro Sokuruyin Sana Hatta Lәmanza Sodәa Dalil Baa Lan Bannazan Fәtea Kәre Taraba Yedәa Huwuma Askәrra Yedәye Kattuwuzana.
Bayan Adә Suro Kawuli Laa Cima Askәrraye Maj.-Gen. John Enenche Dәye Sutuluwuna Ladәn Sulowo.
Suro Fәlai Bidiyo Yedәn Kazadala Karapka TIV Ye Chief Goodman Dahida Dәye Askәrra Sodәa Zorzәna Kәla Sandiye Bәladiyyaa Tse Juku Yea Kuru Akinde Yea Huwumana Donga Yedәro Yim Kawu 29 Kәntawu June Yeadәro Leza Yalla Fato Diyau Ye Loruzana. Mr. Dahida Dәye Askәrra Dәa Zorzәna Kәla Sandiye Am Kadao Zau-Gәnazana Adәye Ngawon Susu Jami Sodәye Nalan Afu Mazan Dәro Huwuma Askәrra Yedәye Nzәrtaliwu Kәre Taraba Yedәn Loruza Sa Gullada.
Adaima Shiye Adә Shi Gәnyi Loktu Kәn Awwal Miwo Askәrra Dәye Leza Awo Jili Adәa Sadәna Wo, Kәntawu Biska Yeman Askәrra Dowo Nasha Gbishe Kәre Bene Yedәro Sadәna Ladәn Bәladiya Gberifan Huwumana Takum Kәre Taraba Yedәro Sadәna Dәmaye Sadәna.
Kәrma Dәroa Huwuma Cidawu Nzәrifoye Dәye Mana Mr. Dahida Yedәro Cissanyi Yaye Sandiye Lamarranza Sadin Samma Soye Bayannanza Mbeji.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply