 Majirra maranta Islam be gade ndaltǝna dǝa suwondǝ samuna kǝre Katsina be ladǝn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Majirraa maranta islamiya be nasha bǝladiya Mahuta huumana Dandume kǝre Katsina be dowo amm kam ndaltǝma diye ndalzana dǝa samuwu kolzana.

Sandi majirra alama kam 100 yeyi dowo amm adǝbe ndalzana dǝa cidau nzǝrwo be kǝla nzǝkobe kǝre diye sandima musǝko amm sandima diyen saiya samuwu kolza sana.

Adai kuru hawarra tuwondǝna kǝla sandi cidau nzǝrwo be dǝa kuru nzǝrtaliu dǝa be alama sa ǝ suwa yeyin sandiro bǝtrǝmma tǝmjaa daji allan sandiya karaa dǝro dujaa wada.

Adai kuru shi lamarǝ adǝbe wawono ngawo amm muskon balimiya sodǝbe nasha maranta Kankara kǝre Katisna be dǝro tǝrǝfsǝa majirra sodǝa gozana be ngawon.

According to Katsina Post, the Islamiyya students were abducted on their way home from maulud procession at Anguwar Al-Kasim  a nearby village in Mahuta town.

Haka zaa kuru suro kauri dowo nasha kǝre Katsina be ladǝn suluna diyen, sandiye bayanna sadǝna kǝla majirra maranta be dǝa ndallada woktu dowo nahsa bǝladiya Anguwar Al-Kasim be karǝngaa bǝladiya Mahuta be ladǝn cizana fatoro walǝtayin lan sǝ sa sandiye bayanna sadǝna.kidnappers

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply