 karimi kwasa Covid19 be dǝa desǝl ro lardǝ ladǝn sadin sa kura lardǝbe Muhammadu Buhari diye kauria sutuluna.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Comiti kwasa Covid19 be dǝa kriutǝma kura lardǝbe diye bayanna sǝdǝna kǝla shi karimi kwasa Covid19 be dǝa lardǝ dǝn desǝl ro kǝnjo baditin woktunzǝ sǝtiya sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Kazadala kura comiti diye Sani Aliyu shima adǝa amm hawafǝ baratuwu sodǝro bayanzǝ woktu dowo amm hawarǝ baratuwu sodǝro kaurizǝyin ladǝn suro bǝrni kura lardǝbe Abuja ladǝn.

Shiye gulǝtǝnzǝ ladǝn wono, shi kura lardǝbe diye muhammadu Buhari diye sandi amm comiti diyero wada cina kǝla sandiye karimi dǝa mowo ro dawarǝta be kǝlan.

Adǝma dam man kuru shi Sani ALiyu diye bayanna sǝdǝna kǝla shuwalǝ kura rinta dǝ karimi dǝa fando gǝnyi amma kuru jami lardǝbe diye kasakǝsa shilan faidatǝ dǝ shima shuwalǝ kura dowo sǝ shiye daren dajiro kauria sǝdǝna.coviddd

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply