 karaf3ka lamarra n3lewai dinabe diye kauria sutuluna k3la nduli s3nana lard3a Africa be alama sandi kam million 6.6 yeyi karimi kwasa tinim3n be d3a samunyi sa sandiye kauria sad3na.

wHO-small
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Karaf3ka lamarra n3lewai majilis dinabe dowo sha WHO lan not3na mad3be kauria sutuluna k3la suro lard3be lad3n nduli alama kam million 16.6 yeyi suro k3ntau Januwary be saa 2020 be lad3n s3ta k3ntau April be saa 2021 be d3ro sut3na lad3n karimi kwasa Timin3m be d3a suwonda samunyi ma s3na sau shi kwasa Covid19 be d3ro wono.

Directa kura karad3ka diye nasha lard3 Africa be d3a wakilt3ma kwa Mr Matshidiso Moeti shima ad3a bayanz3 woktu dowo sandiye samno laa sad3na lan yim lamis3 koz3na d3aro.

Adai kuru karaf3ka Hawarru lard3 Nigeria be NAN diye andero hawarra luf3s3na k3la shi kwasa Timin3m be mad3be zaumaro tajir3waa dalil nz3d3 kwasa shim d3 kamro f3lt3yin diye s3k3 wono.

Shiye wono, nduli alama million 9 yeyi suro lard3 Africa be lad3n saa woson karimi d3a suwond3 samunyinba s3na kuru sau ad3bero suzonzan nduli saa 5 sidaan alama kam duu 500 yeyi saa woson bauzayin s3na.

Haka zaa kuru shi k3shaana Moeti diye  bayanna s3d3na k3la affima gade nankaro g3nyi kwasa shima diye ngai yaa ro f3lamzz3na amm sod3a tajir3wajin illaa mbaut3 k3mbu tiyi gar3t3be dowo shi kwasa Covid19 be diye sut3na be sau ro s3na.

Adaima kuru daren dajiro shi Moeti diye bayanna s3d3na k3la karaf3ka WHO be mad3be ciz3 tarai daz3na sau dunonz3be s3d3 lamar3 done mbaut3 k3mbu be dowo shi kwasa kuri-kuri miye diye sut3na d3ro sulhu maz3 kuru adaima kwasa timin3m be d3ro dareram ma kudo nankaro.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply