 Gomna kǝre Borno Babagana Umara Zulum diye karafǝka kǝla lamarra hijirau be kuruma sodǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye hijirau lardǝa diyaye ladǝn kǝftǝana dǝa lardǝ Nigeria be dǝro sautǝ ben.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gomna kǝre Borno be Babagana Umara Zulum diye karafǝka kǝla lamarra cidau be kuruma dǝro botǝa sǝdǝna kǝla sandiye marǝtaa hijirau dowo nasha lardǝ Camerron be dǝa kuru Nijar be dǝa soa kǝla kambaiyan ladrdǝ Nigeria be dǝro sautǝ be kǝlan.

Gomna diye botǝ adǝIDPsa cido woktu dowo samno laa am kuraa larrdǝbe kǝla lamarra hijirau be kuruma sodǝa sadǝna lan suro bǝrni kura lardǝbe Abuja ladǝn.

Zulum diye bayanna sǝdǝna kǝla sandi hijirau adǝ tussǝna kǝndǝaramza sodǝro walǝta kǝnǝnga nzǝa gowom kotǝ muradizana sǝna, waltǝ bayanna sǝdǝna kǝla suronza ladǝn amm laa so mbeji suwondǝ kǝndǝaramza sodǝro yisama ma sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Adai kuru waltǝ shiye bayanna sǝdǝna kǝla Gomnati lardǝ diye ye sandiye lardǝ Nigeria be dǝro kudo mbu gulǝzǝnyi sandim angai dǝa sarawu sǝ shiye bayanna sǝdǝna.

Haka zaa kuru amm dowo samno shima dǝa hallazana diye suron minister bana kanjimari be kǝnjoma kǝshaaana Sadiya Umar Farouq diye mbeji kuru gade gafǝsǝna nzǝa.

Download Our App from the Google Play Store

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Latest news

Leave a Reply