Kadalaa Huwumaa Sənana Kəre Zamfara Ye Samma Soye Wadəa Gozana

zamfara
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kadalaa Huwumaa Sənana Kəre Zamfara Ye Samma Soye Wadəa Gozana Kəla Sandiye Təmmaro Gəmna Kəre Dəye Dina Abdulaziz Yari Də Ngawo Cida Kolzəna Yeman Sha Kolzanba Sə Kazadala Huwumana Tsafe Ye Dina Alh. Aliyu Abubakar Dəye Bayangono.
Abubakar Dəye Bayan Adəa Talata Mafara Ladən Yim Ladəaro Sədə Loktu Membaa Alam Jamiya APC Yedəa Yari Dəa Fanzə Mafara Yedən Samno Laa Sadəna Ladən Bayangono.
Bayan Dowo Suluwuna Ladən, Samno Adə Ngawo Shi Gəmna Dina Də Lardə Saudiya Yedən Ngawo Hajji Saa 2019 Jizə Isəna Yedən Sado.
Yari Dəye Nashanzən Karu Kəjinzəa Bayanzəna Kəla Futu Membaa Alamza Yedəye Sha Kambazana Dəyen Adaima Shiye Tawadəa Cina Kəla Alamza Də Karno Saa 2023 Yedən Taidazə Kəla-Kəllaye Kuru Dunoa Yero Waljin Səna.

Related stories

Leave a Reply