Kəntawu 32 Kozəna Ladən Kasuwa Shiya Muskoa Duli Sənanaye Cejin Də Nasha Yala-Gədi Lardə Yedən Təwandənyi

polio-1
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Darekta Kura Huwuma Nəlewa Badiyarambe Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Ye Dr. Sule Mele Dəye, Bana Askərra ‘Operation Lafiya Dole’ Yedəye Səkkə Kəntawu 32 Kozəna Ladən Kasuwa Shiya Muskoa Duli Sənanaye Cejin Madəa Suro Kəreye Dən Təwandənyi Sə Bayanzəna.
Mele Dəye Bayan Adəa Na Samno Ilmu Nzəraye Karapka ‘Buratai Initiative Task Force’ Yedəye Bərni Yerwa Yedən Dawarzəna Ladən Bayangono.
Mele, Kwa Sha Dr. Aliyu Shettima Dəye Wakilzəna Dəye Bayanjin Dən, Sandiye Sawandə Sana 63 Bəladiya-A Buron Letinba Sodəro Kurun Kalimi Yedəa Saadə Samzana Wono.
Adaima Shiye Guljin Dən, Kwamison Duli Taadir 60,484 Yeyi Bəladiyaa Kərmaro Letinba Taadir 2,622 Suro Kəre Dəyen Sawandə Kurun Kalimi Yedəa Gozanyi Mbeji, Kuru Kawu Kəntawu Oktoba Kəmənde Yedəro Sawandə Saadin Səna.

Related stories

Leave a Reply