Jami Huwumana Damaturu Kəre Yobe Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Sodəro Shawaria Sadəna

yobe-state-small2
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jami Huwumana Damaturu Kəre Yobe Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Sodəro Shawaria Sadəna Sandiye Naməshe Kantana-Ceji Sandiro Karapka ‘Malaria Consortium’ Dəye Samzəna Madəa Futu Ngəlan Faidata Ro.
Aja Bəla Damaturu Bəlabəlin Ye, Kalli Abba Murfama Də Shima Shawari Adəa Co Na Kaulu Naməshe Samtəye Mairinzə Huwumana Damaturu Yedən Sayatsana Ladən.
Shiye Allo Suttuwu Karapka ‘Malaria Consortium’ Yedəa Zazaksəna Kəla Bananza Adəyen.
Shiye Nashanzən Bayanjin Dən, Kazadala Tamdaneye Huwumana Damaturuye Alhaji Bulama Kwa Sha Dareka Huwumana Dəye Garba Mohammed Dəye Wakilzəna Dəye, Am Maləmma Adinye Sodəa Bowozəna Kəla Sandiye Jami Sodəro Kəla Faida Naməsheye Yedən Buna Yedəa Bayanza Ro.
Adaima Shiye Karapka Dəa Taidazə Zazaksəna Kəla Sandiye Naməshe Adəa Desəllo Samtənza Dəyen.

Related stories

Leave a Reply