Jami Bəladiya Laa Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Kamin Yallanza Kam La’arye Walta Sawandəna

A screengrab taken on November 9, 2014 from a new Boko Haram video released by the Nigerian Islamist extremist group Boko Haram and obtained by AFP shows Boko Haram fighters parading on a tank in an unidentified town. The leader of the Nigerian Islamist extremist group Boko Haram, Abubakar Shekau, dismissed again government claims about ceasefire talks and threatened to kill the man who has presented himself as Boko HaramТs negotiator.  AFP PHOTO / HO / BOKO HARAM

= RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT

A screengrab taken on November 9, 2014 from a new Boko Haram video released by the Nigerian Islamist extremist group Boko Haram and obtained by AFP shows Boko Haram fighters parading on a tank in an unidentified town. The leader of the Nigerian Islamist extremist group Boko Haram, Abubakar Shekau, dismissed again government claims about ceasefire talks and threatened to kill the man who has presented himself as Boko HaramТs negotiator. AFP PHOTO / HO / BOKO HARAM = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BOKO HARAM" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS =

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jami Bəladiya Laa Yala-Gədi Lardə Najeriyaye Dowo Nzərtaliwu Boko Harambe Sandiro Bətərəm Təmzana Dəye Yim Larawa Biska Yedəaro Kamin Yallanza Kam La’arye Walta Sawandəna Adəye Adudu Kam Bawozana Yedəa 30 Ro Sədəna Sa Bayanzana.
Jami Bəladiya Dəye Bayanzan Ladən, Kamin Yallanza Ye Adə Suro Karaayen Sawando Loktu Sandiye Sowosə Ronza Gərazan Yesurodən Sandiya Nzərtaliwu Sodəye Sawandə Loruada. Kam Laa Bəladiya Dəye Paul Waramulu Dəye Hawarru AFP Yedəro Yim Larawaaro Bayanjowo.
Adaima Suro Bayanzə Yedən, Fatoa Bəlanzaye Retaso Nzərtaliwu Sodəye Warazanaye Kuru Kare Soye Taidaza Ndalzana.
Kam Laa Simon Damina Dəye Nashanzən Bayanjin Ladən, Bada Dowo Karaa Ladən Kulashi Sadin Sodəye Kərmaro Kamin Kam 30 Ye Sawandə Səna.
Bətərəm Adə Shima Karəngəro Nzərtaliwu Boko Harambe Sodəye Sadənawo.
Bətərəm Nzərtaliwu Boko Harambə Kərəwu Kadaro Lezəna Adə Jami Duwu-Kəmbələm Loruzana Adaima Kam Cinzəma Ba Naptəramzaa Firzəna.
Kusku Kərma Yedəroa Bayanyima Nasha Askərraye Aubiya Dareaye Laman Kəla Bətərəm Adəyen Suluwunyi.

Related stories

Leave a Reply