Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Huwuma Cidawu Nzərifoye Civil Defence Ye Kəndawu Diesel Ye Taadir Lita 55,000 Yeyi Sawandə Samowuna

nigeria
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Cidawu Nzərifoye Civil Defence Ye Dalaminzə Kəre Bayelsa Yedəye Kəndawu Diesel Ye Taadir Lita 55,000 Yeyi Sawandə Samowuna Sa Kawulizana.
Komanda Dalami Dəye Ayuba Philip Shima Bayan Adəa Sa Koro Soa Zaabcin Dən Sədə Dəye Kəndawu Diesel Yedəa Mowonza Də Suro Kasadənza Nəm-Baruwu So Kuru Aiwua So Suro Kəre Dəyen Kaltə Yedən Sə Bayanzəna.
Adaima Shiye Jami Mewu Soa Bowozəna Kəla Sandiya Bayanna Faidaa Sodən Banaza Lamar Adəa Kalzaa Nankaro.
Shiye Dare Dajirammo Am Dowo Lamar Jili Adən Muskonzaa Sodəro Baritəna Kəla Sandiye Noza Cidawu Nzərifo Yesodə Sandiya Sorinye Kuru Sandiya Sata Howomzan Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply