Huwuma Atamma Kuru Lammar Kurunne Wutəma Lardə Najeriya Ye NAFDAC Dəye Kawu Datəram Maw Yedən, Kəla Futu Kurunna Waata Sodəa Jami Soye Suro Lardə Yedən Faidatan Dəyen Baritəna

Huwuma Atamma Kuru Lammar Kurunne Wutəma Lardə Najeriya Ye NAFDAC Dəye Kawu Datəram Maw Yedən, Kəla Futu Kurunna Waata Sodəa Jami Soye Suro Lardə Yedən Faidatan Dəyen Baritəna.
Huwuma Dəe Guljin Dən Lardə Najeriya Yedə, Suro Sana Uwu Buroye Lardəa Dinaye Kurunna Waata Sodəa Faidatan Yedən Mbeji, Kuru Lardə Də Sana 15 Də Kurunna Waata Dən Faidatan.
Darekta Mu’amalama Jamiye Huwuma NAFDAC Ye Dr. Abubakar Ateiza Jimoh Də Shima Bayan Adəa Loktu Sha Hawar Matuwu Soa Bəla Ilorin Kəre Kwara Yedən Zandezan Ladən Bayanzə.
Jimoh Dəye Bayanjin Dən, Huwuma Dəye Bayanna Kəlzəna Ladən Taadir Kam Miliyon 15 Kurunna Waata Dəa Faidatan Kuru Suronzan Kam Taadir Miliyon Yaskə Yedə Kurunna Waata Dəye Sandiya Riwazəna.
Bayanna Adə Sawandəna Ladən, Huwuma Dəye Tawadə Maro, Bətərəm Sango So, Kam Ndaltə So Aiwua Kura-Kura Adəa Samunzəna Sodə Am Laa Soye Suro Lardə Yedən Sadin Də Kurunna Waata Faidatəye Dalilyin Sə Bayanzəna.
Darekta Huwuma NAFDAC Ye, Kwa Suro Komiti Kam 28-Kura Lardə Yero Kəla Kurunna Waata Kəriwutəyen Shawari Kənjoma So Gen. Buba Marwa Kazadalawo Yedəye Bayanjin Dən, Komitinza Də Taidaza Loktu Gade-Gaden Ci-Kəmoye Sadutuna Kəla Futu Suro Lardə Yedən Cotto Kurunna Waata Dəa Gərmən Baro Diwo Yedən.
Kuru Komiti Dəye Bayanna Səwandəna Dəa Gəmnati Kura Lardə Yedəro Kəntawu Bali Yedən Hazəyin Səna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *