Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Huwuma Askәrra Lardә Najeriya Yedәye Kam 17 Satana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Askәrra Lardә Najeriya Yedәye Kam 17 Satana Sandi Dowo Bәtәrәm Laan Kam 100 Yeyi Lorutana Kәre Plateau Yedәn Cinzaa Nankaro.
Cima Askәrra Ye Major Adam Umar Dә Shima Bayan Adәa Sәdә Dәye Sandi Am Satana Sodә Bәtәrәm Dowo Nguro Barikin Ladi Yedәn Waazәna Dәn Muskonzaa, Adima Kam 14 Dәye Sandima Bәtәrәm Dowo Bәlarowu So Surodәn Lorutana Dәn Cinzaa Nankaro Sandiya Sata.
Bәtәrәm Adәye Sabab Nzәdә Luwala Kate Barewu So Sunyiwu Soye Dowo Wurazә Kate Mәsәlәmma Kәrishanna Yedәro Wollono.
Darea So Kuru Askәrra Sodәa Kәre Plateau Yedәro Nzәrifo Nankaro Sadә Hatta Sandiye Wada Fomtә Baye Dәa Koksa Nashaa Bәtәrәm Dә Waajin Dәn Nәlewa Fando Nankaro.

Related stories

Leave a Reply