Huwuma Askərra Lardə Samiye Lardə Najeriya Yedəye Gəratəram Nzərtaliwu Ye Laa Arinna Ciki Ladən Foduzana

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Askərra Samiye Dalaminzə ‘Operation Lafiya Dole’ Ye Dəye Gəratəram Nzərtaliwua (ISWAP) Yedəa Bəladiya Arinna Ciki Nasha Fori-Sadə Ye Yalaa Kəre Borno Yedən Foduza Tarza Hatta Nzərtaliwua Laa Loruzana.

Sa Gəratəram Dəa Tarzana Ladən, Matoa Kəriwu Ye Nzərtaliwua Dəye So Sədiya Kəska Laa Yen Soruna.

Bətərəm Askərra Dəye Saadəna Adən, Nzərtaliwua Allah Baraa Səkkə Lorutana Kuru Karenza Kəriwuye Allah Baraa Səkkə Tarzana.

Adaima Askərra Samiye Dəye Tawadəa Sadəna Sandiye Kasadənza Ro Kasadə Sasara Nzərtaliwua Sodəa Nasha Yala-Gədi Lardə Yedən Gərza Baro Sadin.

Nig Airforce thumb

Related stories

Leave a Reply