Huwuma Askərra Lardə Najeriya Yedəye Cedi Nəm-Wuranzə Hekta 3.8 Yeyi Gəmnati Kəre Yobe Yedəro Hazəwu Cina

army-logo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Askərra Lardə Najeriya Yedəye Cedi Nəm-Wuranzə Hekta 3.8 Yeyi Gəmnati Kəre Yobe Yedəro Hazəwu Cina,
Komanda Sana Kən Awwal Miye Kəre Kaduna Ye Gen. Faruk Yahaya Də Shima Wakilla Gəmnati Kəre Yobe Yedəro Mailaro Kakkadiya Cedi Kəla Diwal Sokoto Yedəa Hazəwu Co Dəye Katab Gozana Ma Adə Sandiro Kazadala Askərra Ye Gen. Tukur Buratai Də Shima Amari Co Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən Cedi Adəma Də Kate Huwuma Askərra Yedəa Gəmnati Kəre Yobe Yedəa Yen Dowo Kazadala Askərra Yedəye Gəmnati Kəre Yobe Yedəro Sadə Nəm-Kam Katenza Yedəa Dunowazaa Sə Cado Sə Bayanzəna.
Adaima Suro Bayanzən Yedən, Cedi Adəa Kalaktə Dəye Gəmnati Kəre Yobe Yedəa Banazə Lamarranzə Fuwutə Yedəa Hapsəyin.
Alh. Baba Wali Tamshi Gəmnati Kəre Yobe Yedəye Huwuma Askərra Yedəro Askəranzaa Bayanzəna Kəla Cedi Adəa Sandiro Kalaktə Yedən.
Shiye Guljin Dən Lamar Cedi Yedə Katezan Kawu Kəre Dəa Saa 27 Kozəna Lan Koksana Dən Lejin Ishinna Kara, Kuru Cedi Shima Də Canna Kəre Borno Yedowo Kəre Dəa Saa 1991 Ladən Koksana Dən Nashanzaro Kowono Səna.

Related stories

Leave a Reply