Gemnati Kura Lardəye Dəye Kungəna Taadir Naira Təriliyon 1.3 Yeyi Nasha Ilmu Yedən Sərwattin

President-Miuhammadu-Buhari-wide-1-768x331
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kura Lardə Najeriya Muhammadu Buhari Dəye Kərmainzə Dəye Kərma Dəroa Kungəna Taadir Naira Təriliyon 1.3 Yeyi Sərwattəna Nasha Ilmu Dəa Suro Saa Diyau Yedən Haptəwu Yedən Sə Bayanzəna.
Shawarima Kura Lardəye Nasha Hawarre Mr. Femi Adesina Də Shima Bayan Adəa Bərni Kura Lardəye Abuja Ladən Sutuluwu Dəye Kura Lardə Ye Dəye Bayan Adəa Na Kəlele Dawudi Didəri Kən Indimi Jamiya Ahmadu Bello Zaria Yedən Bayangono Səna.
Buhari Dəye Taidazə Baitəmbal CBN Yedəa Zazaksəna Kəla Nasha Kəraye Samaru Dəa Suro Jamiya Yedən Gartənza Yedən.
Kura Lardə Yedəye Guljin Dən, Na Kəraye Adəa Gartədən, Məradə Dowo Maitu Sir Ahmadu Bello Sardauna Sokoto Ye Kwa Jamiya Dəa Saa 6o Kozəna Ladən Garzəna Yedəa Galzanasə Bayanzəna.
Kura Lardə Yedəye Karu Kuttanzəa Kəla Karea Kəraye Jamiyaa Najeriya Yedən Nəm-Gananza Yedən Karu Kuttanzəa Bayanzənaye Ngawon, Kura Lardə Yedəye Wadəa Gozəna Kəla Kərmainzə Dəye Lamarra Adəa Wuzə Sandiro Sulhu Mazəyin Səna.
Shiye Gultənzən, Kərmainzə Də, Təmmaro Dajin Baro Lamarra Dowo Ilmua Wuzəna Samma Soro Katab Sandəna Gozəyin Səna.

Related stories

Leave a Reply