Gəmnati Kura Lardə Yedəye Komitia Koksəna Kəla Kungəna Taadir Naira Biliyon 614 Kərea 35 Dəyen Kulashi Nankaro

osinbaj
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmnati Kura Lardə Yedəye Komitia Koksəna Kungəna Taadir Naira Biliyon 614 Yedowo Kəra Ə5 Dəro Sadəna Dəa Mowo Nankaro.
Minista Lamarra Fasal Nzərfotto Ye Zainab Shamsuna Ahmed Də Shima Bayan Fato Gəmnati Kura Lardə Yedən Sədə Loktu Samno Majilas Razawu Lardəye Mawu-Mawu Ye Banama Kura Lardəye Yemi Osinbajo Dəma Kazadalawo Ror Sadəna Ladən Bayangono.
Shiye Na Samno Dəye Lamar Fasal Nzərfotto Yedəa Samno Dən Hazəna.
Shiye Guljin Kərea 35 Samma So Kungəna Adən Riwatana Yaye, Kəre Yima Kungəna Sha Zasayin Taadir Naira Biliyon 175 Dəa Sərəmbəna Bawo.
Adaima Suro Bayanzə Yedən, Komiti Adən, Wakil Karapka Gəmnaa Lardə Yea, Cidaram Kungəna Yea Kuru Baitəmbal CBN Yedəa Sandima Lamar Adəye Kəlanzəa Wuzan.

Related stories

Leave a Reply