Gəmna Zulumbe Wadəa Gozəna Kasuwa Shiya-Muskua Duli Sənana Ye Cejinma Dəa Kəre Dən Cotto Gərzə Sutuluyinno

BORNO STATE GOVERNOR

BORNO STATE GOVERNOR

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gəmna Kəre Borno Ye Babagana Zulum Dəye Membaa Karapka Bill And Melinda Gates Yea Kuru Karapka Dangote Yea Dəro Tawadəa Cina Kəla Kəre Də Samma Son Kalimi Kasuwa Shiya Muskoa Duli Sənanaa Ye Cejin Dəyea Sadinno.
Gəmna Dəye Tawadə Adəa Na Samno Badaa Karapka Dəye Sodəye Fato Gəmnati Kəre Dəyero Bərni Yerwa Yedəro Lezana Ladən Caino.
Zulum Dəye Guljin Dən, Bana Karapkaa Adəye Yedə Zaumaro Faidaa Ye Kuru Kəre Dəa Taidazə Banajin.
Adaima Shiye Cidawu Nzərifo Yeso Kuru Askərra Sodəa Zazaksəna Kəla Bana Sandiye Nashanzan Kalimi Dəa Kəre Dən Kənjo Nankaro Sadin Dəyen.
Shiye Nashanzən Kazadala Karapka Bill And Melinda Gates Ye Dr. Chris Elias Yedəye Tawadəa Cina Kəla Sandiya Gəmnati Kəre Borno Yedəa Kəlta Katabba Sandəna Samma Goza Kasuwa Dəa Kəre Dən Gərza Baro Sadin.

Related stories

Leave a Reply