Darea Sodəye Walta Kam Shima Kazadala Am Kam Ndaltəwu Sodəyea Satana.

Nigerian-police-thumb
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Dareli Lardə Najeriya Yedəye Walta Kam Shima Kazadala Am Kam Ndaltuwu Soye Suwa Suwunnam Alh. Hamisu Bala Wadume Dəa Satana.
Darea Dəye Sha Nanzə Gəratəramzə Layin Mai Allo Nguro Hotoro Kəre Kano Yedən Walta Sata.

Taktinno Wollonoa Darea Sodəye Alh. Hamisu Bala Wadume Adəa Yim Kawu 6 Kəntawu August Saa 2019 Yedəaro Sata Loktu Ibi Kəre Taraba Yedən Bətərəm La’an Darea Yaskəa, Am Kare Bəlla India Loruta Adaima Kam Uwu Gadeye Zaufanzana Dəyen,

Kura Darea Lardəye M.A Adamu Dəye Darea Dəa Taidazə Zazaksəna Kəla Kasadənza Dəyen Kuru Shiye Jami Lardə Yedəyero Askəranzəa Fəlezəna Kəla Sandiye Kərawonza Kuru Kanjimalinzaa Yalla Am Lorutana Adə Yero Fəlezana Dəyen.

Adaima Tawadə Mbeji Wadume Adəa Kəntanza Dəye Banazə Lamarra Dowo Aiwua Kura-Kura Suro Lardə Yedəro Katab Laa Gozəyinno.

Related stories

Leave a Reply