Askərra Samiye Lardə Najeriya Yedəye Nzərtaliwu Soa Tarzana Bəla Tumbun Hamma Kəre Borno Yedən

Huwuma Askərra Samiye Lardə Najeriya Yedəye, Dalamunzə ATF Ye Nasha ‘Operation Lafiya Dole’ Yedəye Bəla Tumbun Hamma Bəlalangi Fori-Sadəye Kəre Borno Yala-Gədi Lardə Najeriya Yedən, Kənasarta Nzərtaliwua ISWAP Yedəa Saminben Tarzana Sa Bayanzana.
Darekta Mu’amalama Jamiye Huwuma NAF Ye Ye Air Commodore Ibikunle Daramola Də Shima Bayan Adəa Yim Səbdəaro Bərni Abuja Yedən Sədə Dəye Lamar Adə Yim Zəma’aro Wawono Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən Bətərəm Adəa Ngawo Bayanna Nzunduye Sawandəna Kəla Nzərtaliwua Də Ngawo Sandiro Saminben Askərra Najeriya Yea Chad Yeadəye Nasha Malkanoria Tumbun Ragoa Yedəro Bətərəm Sadəna Yedən Sowosə Yalaa Kəre Bornoye Tumbun Hamma Dəro Lezanaye Fanza Dowo Sandiya Tarrada Kuru Nasarta Karenza Kəriwu Yeso Samma Tarzana.
Daramola Dəye Bayanjin Dən, Huwuma NAF Yedə Dajinba Ro Cidanzə Dəa Sədə Nasha Yala-Gədi Yedən Nzərtaliwu Sodəa Gərza Cotto Baro Sadin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *