Askərra Samiye Lardə Najeriya Yedəye Nzərtaliwu ISWAP Yedəa Kəre Borno Yedən Loruzana

Nig-Airforce-thumb
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Askərra Lardə Najeriya Yedəye Askərranzə Sodəye Nzərtaliwua ISWAP Yedəa Bəladiya Kolloram Nasha Fori Sadəye Kəre Borno Yedən Loruzana.

Bayan Adə Suro Bayan Laa Cima Askərra Samiye Air Commodore Ibikunle Daramola Də Shima Sutuluwu Dəye Guljin Dən, Lamar Adəma Də Askərra Operation Lafiya Dole Yedə Sandima Yim Kawu 14 Kəntawu Disemba Yedəaro Bayanna Sawandəna Ladən, Ngənəpta Leza Na Gəratəram Kazadalaa Nzərtaliwu Sodəye Gəratana Ladən Sandiya Loruza Sə Bayanzəna.

Askərra Samiye Dəye Nasha Nzərtaliwu Gəratana Sodəa Tarzana Ye Kuru Nzərtaliwu Allah Baraa Səkkə Loruzana Sə Bayangono.

Shiye Sandi Askərra Dəye Kasadə Goza Gapcuno Nzərtaliwu Yedəa Nasha Yala-Gədi Laedə Yedən Kəriwuza Hatta Sandiya Gərza Cotto Baro Sadin Sə Tawadəa Cina.

Related stories

Leave a Reply