Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Am Kuraa Huwuma Konnu Lantarki Yedəye Gəmnati Kura Lardə Yedəa Bowozəna Kəla Hakku Kəlanzəye Sana 40 Dəa Sərəmbə Ro

nig-flag2-small-1-1
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Am Kuraa Huwuma Konnu Lantarki Yedəye Gəmnati Kura Lardə Yedəa Bowozəna Kəla Hakku Kəlanzəye Sana 40 Dəa Sərəmbə Kampani Konnu Lantarki Yedəye Səwandə Cidanzə Dəa Kakallo Sədə.
Am Kuraa Dəye Bayan Adəa Loktu Bayan Dowo Gəmnati Dəye Fasal 10 DISCOS Yedəa Fasal Dowo Mashiwal Konnu Lantarkiye Lardə Dəa Kaziyizəna Dəa Nzasaye Sana Dəro Jawawu Kalakcin Ladən Bayangono.
Bayan Adə Samma Kawu Samno Kampaniya Naptə Kəlanza Yesodəa Waltəm Nzasa Ye Huwuma PHCN Yedə Ngawozəna Sana Də Nankaro.
Sandi Am Kuraa Dəye Gultənzan Gəmnati Dəye Taadir Naira Biliyon 736 Yedəa Sərəmbiya Dowo Kampaniya Naptə Kəlanzaye Sodəa Səmowu Daji Howom Sandəna Kamjin.
Kazadala Huwuma Konnuye Ikejaye Mr. Kola Adesina Dəye Gəmnatia Bowozəna Kəla Kungəna Adəa Sadə Huwuma Dəa Hapsəwu.

Related stories

Leave a Reply