Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

Am Alama 300 Ma Kozәna Kәre Zamfara Ye Done Zalәmma Ye Ndalzana So Dәa Sawunda Samuna

zamfara gov
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gomna Kәre Zamfara Ye Bello Matawalle Ye Wono, Adudu Am Alama 300 Ma Kozәna Done Zalәmma Ye Ndalzana So Dәa Sawunda Samuna Kunguna Kәnjo Baaro Sә Bayanzәna.
Suro Bayanzәye Ladәn, Mau Diyau Ma Sәdәna Amma Hawar Kam Laa Ndaltәna Ye So Au Casanәna Ye Waltә Fantәyi Wono.
Bello Matawalle Shima Ada Bәrni Kura Lardәye Abuja Ladәn Sәdә Woktu Done Kakkadi Kasada Taadir Dollar Billion Fal Ye Dәro Muskowa Kazadala Baitumbal Egypt Ye Africa Lan Daana Ma Prof. Benedict Okey Oramah Dәye Sәkkәna Ladәn.
Baitumbal Afrexim Ye Dәye Guljin Dәn, Dollar Billion Fal Adә Nasha Arigalja Yea Kannu Lantarki Yea Gade Gapsәnanzә Soa Dәn Faidaten Sәna.
Prof. Oramah Ye Wono, Kәre Zamfara Ye Dәye Raksә Kantal Dәa Barejim Ba Ye Dalil Dә Tәmmaro Bawo Adәye Lardә Burkina Fasso Ye So Mali So Benue Republic So Samma So Ma Kantal Dәa Barezen Nanka Dәro.

Related stories

Leave a Reply