1. Shararam Buruwu Haptəye Dəye Buruwu Dowo Buhari Kattuwuzəna Dəa Sapsə Yirzəna

court
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shararam Buruwu Haptəye Lardə Najeriya Yedəye Buruwu Dowo Kura Lardəye Muhammadu Buhari Dəye Karno Saa 2019 Yedəa Wurzə Sana Dəa Sapsə Yirzəna.
Am Dowo Buruwu Adəa Sakəna So Kalu Kalu Dəa Labaran Isma’il Dəa Kuru Hassy El-Kuris Dəa Ye Buruwunza Də Shima Shararam Dəye Kuris Matə Buhari Ye Karno Kozəna Yedəa Sapsə Yirzə, Dalilza Dəye Shima Buhari Də Shada Kakkadi Kəraye Fauduyen Faidatin.
Son Yaye Naptə Laa Shararam Dəye Sədəna Ladən Buruwu Adəa Sapsə Yirzəna Kuru Buruwu Jili Adə Kərəntəro Mowonjinba.

Related stories

Leave a Reply