 Jami Lardə Najeriya Ye Taadir Miliyon 37 Yeyi Bap BVN Yedəro Lambanza Waya Yedəa Sakkin Sə Baitəmbal Kura Lardə Najeriya Ye CBN Dəye Bayangono

CBN
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Baitəmbal Kura Lardə Najeriya Ye CBN Dəye Katab Laa Su Jami Yedəa Bapro Yikkoye Nasha BVN Yedəa Fulutuye Gojin Jami Lardə Ye Taadir Miliyon 37 Dowo Sunza Sodəa Sakənyi Dəye Sawandə Sakəro.

Gəmna Baitəmbal Dəye Godwin Emefiele Də Shima Adəa Bayanzə Na Samno Komiti Baitəmballe Saa 2019 Ye Bəla Ogere Kəre Ogun Yedən Sadəna Ladən.

Emefiele Dəye Guljin Dən, Fasal BVN Ye Kərma Yedə, Diwalla 18 Yeyi Mbeji Hawar Fando Ye Sə Bayanzəna. Adaima Gəmna Dəye Gultənzən, Sandi Am Adəa Fasal Bəlin Adəro Kalaktin Adəye Səkkə Lamarra Kungəna Yesodəa Baitəmbal Sodən Kambaizəyin Səna.

Related stories

Leave a Reply