Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

 Huwuma NAPTIP Yedəye Biske Tiyi Gəndo Yedən Faidatə Lamar Kam Ndaltə Yedəa Kalzəyin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Darekta Kura Huwuma Kam Ndaltə Sodəa Kaltəye NAPTIP Ye Julie Okah-Donli Dəye Biske Tiyi Gəndoye Sodə Diwal Kambo Lamar Kam Ndaltə Yedəa Kaltəye Bayanzəna.
Okah-Donli Dəye Bayan Adəa Hawar Matuwu Soro Faraskaram Biskeram Dekkel Golf Ye IBB Yedən Na Samno Kəlele Yim Kam Ndaltə Kaltəye Dinaye Saa 2019 Yedən Bayanjowo.
Kura NAPTIP Ye Dowo Biske Golf Ye Kəntawu-Kəntawu Ye Faraskaram IBB Yedəye Kaulunzəa Sayatsəna Dəye Lamar Biske Tiyi Gəndoye Adə Diwal Dowo Kəla Jami Soye Fərəmtəye Nasha Sandiya Kam Ndaltə Sodən Kaltəye Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən, Huwuma Də Huwuma Biskəye Sodəa Kəla Kəlza Lamar Kam Daltəye Adən Kəla Jamiye Sodəa Fərəmzayin Səna.
Shiye Allo Suttuwu Citə-Bəlinmi Lardə Najeriya Yeso Sandi Lamar Biskeye Sodən Tamtamzaa Sodəa Bowozəna Kəla Kəla Sandiye Karapka Biskeye Sodəa Kulassa Karapka Ngəlaro Gasawu Səna.

Related stories

Leave a Reply