Dandal Kura Radio International Kanuri: Kowu’o Fal Kanuri Milion Mew’wu Kla
Kanuri Miliyan Goma, Murya Daya
Dandal Radio 98.9FM Voice for Peace
Dandal Kura FM 98.9 Kowo’u nabtu N3l3fay3
Dandal Kura FM 98.9 Muryan Zaman Lafiya

--:--
--:--
  • FM Stream
  • Shortwave

 Huwuma Custom Ye Lardə Najeriya Yedəye Fasal Kənbu Samtə Yedəa Kəre Borno Yedən Badijin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Huwuma Custom Ye Dəye Wadəa Gozəna Kəla Bana Kənbu Yedəa Am Dowo Majawaraye Zamzə Naptəramza Kolzana So Kəre Borno Yedəro Saudinno.
Shawarima Gəmna Zulumme Nasha Mu’amala Jamiye Də Shima Bayan Adəa Bərni Yerwa Yedən Sədə.
Shiye Guljin Dən, Kontərola Kura Huwuma Custombe Col. Hameed Ali Də Shima Bayan Adəa Sədə Dəye Bana Adəa Kənjonza Də Am Dowo Majarawaye Zamzəna Sodəye Kaziyinza Fulutə Nankaro Sə Bayanzəna.
Shiye Guljin Dən Ali Dəye Loktu Gəmna Dəa Cidaramnza Bərni Abuja Yedən Kapsəna Dən Wadə Adəa Gowono Sə Bayanzəna.
Ali Dəye Guljin Dən, Kura Lardəye Dəye Ba Burozə Sandiro Amaria Cina Kəla Sandiye Bəlaa Majarawaye Zamzəna Sodəro Banaa Sadə Yedən.
Buro Laman, Gəmna Zulum Dəye Ziyaranza Adə Məradə Jami Nasha Yala Yea Adaima Dau-Dau Kəre Borno Yea Duwu Kəmbələm Sawandə Kulonza Sodəa Barezanba Maso Kəla Mashiwal Nzərtaliwu Yea Adaima Lamar Askərrə Soye Cidanza Yedəa Dəye Səkkə Sodəro Bana Kənjo Nankaro Sə Bayanzəna.
Suro Bayan Dəyen Gəmna Dəye Jami Kəre Dən Taadir 150,000 Yeyi Kərmaro Lardəa Nijerrea Kuru Kemerunne Dəa Kasharu Naptə Hijira Yedən, Kuru Barewu Allah Baraa Səkkə Bəlaa Waltana Sodən Mashiwal Sorinna Kasharu Dalil Sawandə Barenza Sodəa Sadinba Dəye Səkkə Sə Bayanzəna.

Related stories

Leave a Reply